Služby
  Mezinárodní kamionová doprava   Vnitrostátní kamionová doprava   Spedice   Skladování   Nadrozměrné a těžké přepravy
  Kontakt

Office Praha:

Na Sychrově 8/975
100 00 Praha 10

Ing. Ivo Homer 
tel.: +420 277 000 707
mobil.: +420 604 939 749
e-mail: homerzavinacdeltacar.cz


Company headquarters:

U Masokombinátu 1242
293 06 Kosmonosy

Ing.Ivo Homer

mobil.: +420 604 939 749
e-mail: homerzavinacdeltacar.cz

Společnost Deltacar s.r.o. je význačným obchodním partnerem firmy VG-ORTH- Multigips, významného německého výrobce sádrových technologií – sádrových desek pro stavbu vnitřních nenosných stěn a sádrových směsí pro stavebnictví. Zajišťujeme nejenom dovoz a distribuci materiálů, ale i kompletní montáže stěn, poradenství, školení, předvádění a další činnosti související s touto progresivní technologií.

Video s ukázkou zde.

Surovina na výrobu desek a směsí

Tradiční způsob výroby sádrové hmoty, spočívající v pražení sádrového kamene těženého důlním způsobem, při teplotách kolem 1600 C , je čím dál častěji nahrazován využitím syntetické sádry. Ta se získává v procesu odsíření spalin, vznikajících spalováním černého nebo hnědého uhlí v tepelných elektrárnách, případně v jiných obdobných provozech.

Tato syntetická sádra má, ve srovnání s přírodní sádrou, vyšší pevnost v tlaku a ohybu a také lepší součinitel tuhnutí. Vyplývá to z větší chemické čistoty a stejnorodosti tohoto materiálu.

Jako stavební materiál je sádra známá již dlouho. V poslední době ale došlo k podstatnému nárůstu využití této suroviny v dokončovacích stavebních pracích.

Výrobce VG-ORTH – MultiGips

Historie firmy ORTH-GIPSE začíná v roce 1918, kdy byly během stavby železniční trati poblíž Kasselu objeveny ložiska přírodní sádry. To byl důvod k postavení továrny na výrobu sádrových desek a směsí v blízkém městě Witzenhausenu.

Prudký rozvoj použití této technologie při stavbě vnitřních nenosných zdí nastal po 2. světové válce, kdy bylo potřeba v krátkém čase obnovit válkou zničené Německo. Rychlost a jednoduchost montáže stěn ze sádrových desek se v této situaci ukázaly jako jednoznačná výhoda.

V následujících letech byly postaveny další výrobní podniky v Německu a v roce 1999 zahájila výrobu továrna v Jaworzně v Polsku, patřící společnosti VG-ORTH POLSKA.

Společnost VG-ORTH vznikla v roce 2004 spojením firem ORTH-GIPSE a VG, velkého výrobce sádrových směsí. V roce 2007 začala pro své výrobky používat označení MultiGips.

V současné době je VG-ORTH největším evropským výrobcem sádrových desek a sádrových směsí pro stavebnictví.

Technologie suché stavby zdí ze sádrových desek je nejenom v Německu, ale i po celé střední Evropě, Holandsku, Skandinávii velmi rozšířená a běžně využívaná. V posledních letech se velmi rozšířila i ve východoevropském regionu –Rumunsku, Bulharsku, Chorvatsku i Pobaltských státech. 

Výroba desek

Sádrové pojivo je ve vhodném poměru smícháno s vodou, podle druhu desek doplněno aditivy a nalito do speciální formy, která deskám zaručuje vysokou geometrickou přesnost a kvalitu povrchu.

Následně pak desky prochází sušícím tunelem a jsou vysušeny tak, aby jejich relativní vlhkost nepřekročila 6%.

Poslední etapou výroby je jejich uložení na dřevěnou paletu a zabalení do nepropustné folie. Díky tomu nevyžadují skladování v uzavřených prostorech pod střechou.

Moderní výrobní linka, vysoká kvalifikace pracovníků a přísná výrobní kontrola zaručují vysokou kvalitu výrobků.

Výrobky, jejich vlastnosti zpracování

Sádrová deska s ostrými hranami, dokonale hladkým povrchem a přesně provedenou drážkou a perem má rozměr 666 x 500 mm a vyrábí se v tloušťkách 60, 80 a 100 mm.

Podle způsobu použití jsou k dispozici v provedení normálním, označeném GW, vodovzdorném GWHY a v provedení se zvýšenou vzduchovou neprůzvučností SW.

fotka fotka

Základní technické parametry jsou uvedeny v tabulce:

 

Tloušťka (mm) Měrná hmotnost kg/dm3 Váha kg/m2 Zvuková neprůzvučnost Rw (dB) Požární odolnost Max. výška stěny (cm) Odolnost průniku tepla (m2/K/W) Vodivost tepla (W/m2K) Možnost zatížění (kN/m2)
60 0,9 54 35 EI 180 400 0,15 0,41 0,75
80 0,9 72 39 EI 240 550 0,20
100 0,9
1,2
90
120
41
44
EI 240 700 0,24

Zpracování:

Sádrové desky jsou spojovány lepícím tmelem. Pomocí drážek a per se dají rychle a přesně zpracovat do požadovaného tvaru stěny.

K podlaze, stropu i bočním stěnám se lepí pomocí pásky z lisovaného korku, které zlepšují zvukovou izolaci a umožňují i účinnou dilataci sádrové stěny od ostatních konstrukcí budovy.

Řezat a libovolně upravovat se dají ruční pilkou.

Drážky a otvory pro instalace ve stěnách se jednoduše provádí běžným elektrickým nářadím.

Desky je možné používat pro stavbu vnitřních nenosných stěn všech staveb a vzhledem k jejich přizpůsobivosti jsou velmi vhodné i k asanacím a rekonstrukcím starých staveb.

Vlastnosti a přednosti:

 • rychlé a hospodárné zpracování technologií suchých staveb. Vysoká geometrická přesnost desek a systém montáže na drážku a pero zajišťují přesné zdění a malý odpad materiálu.
 • spáry po lepení a případné vrypy po montáži nebo transportu se zaplní lepícím tmelem nebo speciální stěrkou a stěna je tak připravena pro další povrchové úpravy – malování, tapetování, obkládání, případně další úpravy - nemusí se tedy omítat ani celoplošně stěrkovat.
 • pevnost a stabilita stěny umožňuje zavěšování zařizovacích předmětů – skříněk, polic, závěsných WC a ostatních předmětů až do hmotnosti 400 kg bez pomocné konstrukce
 • velmi dobré tepelně i zvukově izolační schopnosti
 • vynikající odolnost proti ohni
 • vysoký komfort bydlení díky schopnosti sádry regulovat vlhkost vzduchu v místnosti
 • ekologická čistota – sádra vykazuje nejnižší obsah přírodních radionuklidů ve srovnání s ostatními stavebními materiály
 • vysoká kvalita povrchu zdí

Schéma dvojité stěny

Tato konstrukce má vzduchovou neprůzvučnost 56 dB

fotka
1 - sousedící stěna 2 - sádrová deska VG-ORTH tl. 100 mm 3 - minerální vata, tl. 50 mm
4 - pásek z lisovaného korku, tl. 5 mm 5 - sádrové lepidlo 6- vzduchová mezera tl. 10 mm

Dveřní otvory

U otvorů šířky do 100 mm se nepoužívá žádné vyztužení. Nutné je podepření při montáži a také správné rozmístění desek nad otvorem – viz obrázky.

U širších otvorů se prostor nad otvorem vyztuží zalepením perforované, ocelové, pozinkované pásky.

fotka fotka

Speciální aplikace

 • dvojitá izolační stěna vyplněná barytovou směsí pro pracoviště s ionizujícím zářením

fotka

 • bezpečnostní stěna třídy 2 pro chráněné prostory (bankovní a podobné)

fotka

Instalace ve stěnách

Veškeré drážky a instalační otvory v sádrových stěnách lze zhotovit nejlépe pomocí ručního elektrického nářadí – frézováním, vykružováním. Použití kladiva a sekáče, případně vrtačky s příklepem je zakázáno.

Podrobnosti ke konstrukcím - přípustné výšky, dilatace, připojování ke stávajícím stěnám, zásady ke zhotovení drážek a další detaily jsou uvedeny v katalogu MultiGips, případně v návodu k montáži. Rádi Vám je na vyžádání poskytneme.

Montážní postup

Montáž první vrstvy desek

Desky lze pokládat drážkou nahoru nebo dolů. V druhém případě je nutno péro odstranit obrácenou stranou pilky (foto 6).

fotka

Montáž příčky začíná celou, nebo na délku upravenou deskou. Přesah svislého spoje následné řady musí být posunut min. o 10 cm (vazba). Sádrové lepidlo se nanáší pomocí lžíce na korkové pásky, přilepené k podlaze a deska se následně silou dotlačí do lepidla (obr. 7,8).

fotka fotka

Další desky se přidávají obdobně. Po dotlačení každé desky musí lepidlo vytéct ze spojů. Vyteklé lepidlo se setře. Po namontování první řady desek se kontroluje, případně koriguje, rovinnost řady a to pomocí latě a gumového kladívka (foto 9). Následně se srovnávají i příčné desky první řady (foto 10).

fotka fotka

Montáž dalších vrstev

K montáži další řady se přistupuje neprodleně (foto 11). Spoje se vyplní dostatečným množstvím lepidla. Energickým pohybem se přisouvá montovaná deska tak, aby přebytečné lepidlo ze spoje vyteklo. Pomocí laťky a vodováhy se kontroluje rovinnost a svislost stěny. Vyteklé lepidlo se s povrchu pečlivě setře. Běžně je možné položit tři až čtyři řady desek, aniž by bylo nutno čekat na zaschnutí lepidla v předchozí řadě.

fotka

K řezání desek se používá ruční pilka (foto 12).

fotka

Je třeba pamatovat, že zásady zdění příček z desek VG-ORTH jsou podobné, jako u tradičních technologií.

Týká se to hlavně:

 • přesunutí svislých spojů v postupných vrstvách (minimálně 10 cm)
 • napojení dalších vrstev na rozích příček.

Montáž poslední vrstvy

V bytovém stavebnictví je běžná výška příčky asi 2,60 cm. Výhodné je proto umístění poslední vrstvy desek „nastojato“, tzn. delší hranou ve svislém směru. Dá se takto vyhnout dořezávání úzkého pásu desek pod stropem. Desky v poslední řadě příčky se seřezávají na šikmo, aby po montáži vzdálenost mezi stropem a hranami desky vyšla zhruba na 1-3 cm.

Abychom zajistili dokonalé přichycení sádrové směsi k povrchu desky, je třeba místo řezu očistit od prachu

Spojení příček VG-ORTH se stropem a dalšími stěnami

Aby se zajistila odpovídající akustická izolace příček VG-ORTH a zabránilo se jejich pozdějšímu praskání vlivem dilatace stavby, doporučujeme provádět spoje příček VG-ORTH i se stropem elastickým způsobem, tzn. pomocí korkových pásků.

fotka

Pružné spojení příček VG-ORTH se stropem

Pomocí sádrového lepidla se ke stropu přilepí páska z lisovaného korku (foto 13). Prostor mezi stěnou VG-ORTH a stropem se vyplňuje sádrovým přípravkem. Doporučujeme pro tuto práci použít sádrovou výplňovou maltu.

fotka fotka

Maltu je třeba vtlačovat z té strany, kde je spára širší a tak, aby vytekla z druhé strany příčky. Tak máme jistotu, že spára byla vyplněna po celé šířce příčky.

Pružné spojení příček VG-ORHT s postavenými stěnami

Pružné spojení příček VG-ORTH se stěnami se provádí podobně jako u spojování stěn se stropem, lepením korkového pásku na stávající stěnu a následným přilepením sádrové desky.

fotka

Pokud vzdálenost mezi stěnou přiléhající k příčce VG-ORTH a hranou dveřního otvoru (špaleta) je menší než 50 cm, pružné korkové pásky se v místě spoje nepoužívají.

Referenční stavby:

                                                               Rezidence Červený Dvůr

 

   Obytný soubor Prague Islands

 

Ecocity Malešice 2. etapa

                                                                 Park Hloubětín 2.etapa

  Skanska Reality, Praha 3, V Zahrádkách.

 

Obytný dům Salomonka, Praha 5

  

Obytný dům, Jitřní ulice , Praha 4

 

Obytný dům Pod Altánem, Praha 10

 

Vila Na výsluní, Praha 10

 

Vila Augustus, Praha 10

 

Nízkoenergické domy Ecocity, 1. etapa, Praha 10

 

Obytný soubor Náchod

fotka

 

Obytný soubor Za Terronikem, Hradec Králové

fotka

 

Obytný soubor Šafránka, Praha

fotka

 

Skanska Reality, Praha 12 Modřany

 

Skanska Reality, Praha 4 Milíčovská háj

 

 

Park Hloubětín, Metrostav, projekt JRD, Praha 9

Nízkoenergetický dům Ekord

fotka fotka fotka

Nákupní centrum Bondy, Mladá Boleslav

fotka

Obytný soubor Vokovice, Praha

fotka

Obytný dům, Dolní Měcholupy

fotka

Bezpečnostní stěna, ČSOB Praha, Butovice

fotka

Sendvičová konstrukce vyplněná barytovou směsí – izolační stěna proti ionizujícímu záření , PET centrum, Masarykův onkologický ústav, Brno

fotka fotka

Dodávané materiály a příslušenství 

 

  číslo zboží sádrové desky požární odolnost balení na paletě
1 60733 sádrová deska tl.60mm, 0,9 kg/dm³, provedení normální GW požární odolnost 180min. 13,3m²
2 60734 sádrová deska tl.60mm, 0,9 kg/dm³, provedení vodovzdorné GWHY požární odolnost 180min. 13,3m²
3 60737 sádrová deska tl.80mm, 0,9 kg/dm³, provedení normální GW požární odolnost 240min. 15m²
4 60738 sádrová deska tl.80mm, 0,9 kg/dm³, provedení vodovzdorné GWHY požární odolnost 240min. 15m²
5 60739 sádrová deska tl100mm, 0,9 kg/dm³, provedení normální GW požární odolnost 240min. 12m²
6 60740 sádrová deska tl100mm, 0,9 kg/dm³, provedení vodovzdorné GWHY požární odolnost 240min. 12m²
7 103311 sádrová deska tl100mm, 1,2 kg/dm³, provedení se zvýšenou akustickou nepůzvučností SW požární odolnost 240min. 8m²

 

 

 

 

  číslo zboží lepící tmely obvyklá spotřeba balení v pytlích po
1 60711 Kleber -lep.tmel, provedení normální Classic Weiss 1,5kg/m² 25kg
2 60712 Kleber hydro-lep.tmel, provedení vodovzdorné H 1,5kg/m² 25kg

 

 

 

 

 

  číslo zboží sádrové malty a stěrky obvyklá spotřeba balení v pytlích po
1 67240 FüllGips sádrová malta 1kg/m² 25kg
2 100342 UniGips finální sádrová stěrka 0,5kg/m² 24kg

 

 

 

 

 

  číslo zboží penetrace obvyklá spotřeba balení v pytlích po
1 67244 Betonkontakt penetrace 350g/m² 20kg
2 67246 Grundiermittel penetrace 30g/m² 15kg

 

 

 

 

 

  číslo zboží připojovací korkové pásky obvyklá spotřeba
1 63835 60x5mm 1,2bm/m2
2   80x5mm 1,2bm/m2
3 60723 100x5mm 1,2bm/m2

 

 

 

 

 

  číslo zboží pomocné materiály a nástroje
 
balení
1 60726 perforovaná ocelová pozinkovaná páska ke zpevnění stěn nad otvory 1,5m balení 50m
2 130952 dveřní profil zinkovaný 30/80/4 1200mm ks jednotlivě
3 60732 pilky k řezání desek ks jednotlivě

 

 

 

 

 

  číslo zboží sádrové omítky obvyklá spotřeba balení v pytlích po
1   strojní sádrová omítka MP100 1kg/m² 30kg
2   strojní sádrová omítka MP100 light 1kg/m² 30kg

 

 

2011 Copyright Deltacar spedition, s.r.o. | Design by Martin Jelínek - jelinek_martinzavinacseznam.cz